Corporate News


Ad-Hoc-Mitteilungen


| NFON AG: NFON AG passt IPO-Preisspanne an

Ad-Hoc-Mitteilungen zum Archiv NFON AG: NFON AG passt IPO-Preisspanne an – angestrebter Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung bleibt unverändert bei 50 Millionen Euro NFON AG / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang NFON AG: NFON AG passt IPO-Preisspanne an...