Investor roadshows, hitta europeiska investerare med cometis AG, Frankfurt i Tyskland

Your Contact

Kontakta oss:

5 + 10 =

cometis – er inkörsport till europeiska investerare

cometis är ett ledande konsultföretag inom investor relations i Tyskland och resten av Europa. Våra konsulttjänster innefattar ett omfattande utbud av tjänster för relationer med investerare och finansiella medier till företag i hela Europa och Nordamerika. Vårt fokus ligger på området strategiska investor relations-tjänster, kommunikation vid börsintroduktioner, kommunikation i samband med sammanslagningar och förvärv samt kriskommunikation, men också regelbundna konsulttjänster inom investor relations. Baserat på en djup förståelse av kapitalmarknaderna och finansiella transaktioner samt ett omfattande nätverk som innefattar de större aktörerna (investerare, analytiker, journalister, banker och konsulter) kan cometis kommunicera på ett målinriktat sätt och positionera er och ert företag på de europeiska kapitalmarknaderna och i allmänhetens medvetande. De över 20 medarbetarena som är stationerade i Frankfurt am Main/Wiesbaden i Tyskland, har hanterat över 500 kapitalmarknadsrelaterade projekt de senaste åren. Företaget har ett globalt nätverk av experter inom investor relations, försäljning och företagskommunikation i alla finanscentra runt om i världen. cometis är den IR-byrå som framgångsrikt kan guida ert företag genom de europeiska finansmarknaderna.

Kom i kontakt med investerare i hela Europa

Vad är en investor roadshow? Genom att genomföra en investor roadshow kan ni få kontakt med nya potentiella investerare och stärka era relationer med investerarna. Är ni ute efter ett personligt utbyte med investerare och vill komma i kontakt med en utvald grupp investerare? Är ni intresserade av att träffa nya investerare och få ett effektivt sätt att nå ut till dem i framtiden? Är ni intresserade av att optimera er aktieägarstruktur och träffa rätt typ av investerare hemma och utomlands? I så fall är en investor roadshow rätt sätt att göra det på.

Tillgänglighet för europeiska investerare via cometis – tack vare en investor roadshow kan er ledningsgrupp träffa analytiker, fondförvaltare och potentiella investerare på flera platser – i Tyskland eller i andra länder – och presentera företagets Investerarpresentation för dem. Med en framgångsrik presentation och ett karismatiskt uppträdande från ledningens sida kan ni övertyga potentiella investerare att köpa era aktier.

Öka investerarnas intresse på investor roadshows och bygg upp förtroende

På investor roadshows ger ledningen sin investerarpresentation med syfte att påverka besluten från de deltagande investerarna till er fördel. Efter roadshow-presentationen ges potentiella investerare möjlighet att ställa specifika frågor så att ni får chans att förmedla de viktigaste omständigheterna och siffrorna på ett övertygande sätt.
Genom er företagspresentation kan ni på ett konfidentiellt och tryggt sätt övertyga era potentiella investerare om er ledningskompetens och lägga grunden till långsiktiga relationer med investerarna. Därför är en investor roadshow ett effektivt sätt att bygga upp förtroende hos investerare. Inför investerar- och pressevent kan styrelseledamöter förbereda sig i förväg genom intensiv medieutbildning.

Träffa nya investerare som är fristående från banker i våra stora kontaktnätverk runt om i Europas finansiella nav. Tack vare cometis mångåriga erfarenhet av försäljning och hantering av investor roadshows hjälper vi er att träffa nya investerare. Oavsett om ni söker fondförvaltare, förmögenhetsförvaltare, familjeföretag eller investeringsrådgivare kan vi sätta er i förbindelse med dem.

cometis kan fungera som er inkörsport till den europeiska marknaden för finansiella investerare genom våra rutinerade säljteam som finns på över tjugo orter i Europa.

Upprätthålla långsiktiga relationer med investerare på investor roadshows

En börsintroduktion eller annan planerad händelse är alltid en orsak att ha ett personligt möte med investerare. Dessutom är så kallade ”non-deal roadshows (NDR)” tillfällen då utställarna vill få till stånd en dialog med befintliga och potentiella investerare utan att erbjuda dem något direkt säljbudskap.

Stärk ert europeiska IR-program med cometis!

Enklare än någonsin att rikta sig till investerare – oavsett om ni vill komma i kontakt med nya potentiella investerare eller stärka era relationer med redan befintliga investerare kan cometis AG bistå er i hela Europa.

Vi erbjuder tillgång till oberoende investerare i de större europeiska finansnaven – Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn, Dublin, Edinburgh, Frankfurt, Genève, Hamburg, Helsingfors, Lissabon, London, Lugano, Luxemburg, Lyon, Madrid, Milano, Monaco, München, Oslo, Paris, Stockholm, Haag, Wien och Zürich.

Vi kan tillhandahålla enstaka investor roadshows till utvalda europeiska finanscentra, nischade konferenser, program för tillgång till investerare eller till och med organisera ett roadshow-program som löper över ett helt år. Alla investor roadshows inkluderar undersökningar i samband med in- och utpassage.

Om ni är nya på europamarknaden kan vi hjälpa er att utföra perceptionsstudier, analyser med jämförbara bolagsgrupper, aktieägar-ID, coachning om investor roadshows och framtagning av er investerarpresentation för att knyta ihop säcken inför ert europeiska roadshow-program.

Ni hittar all ytterligare information om vårt breda tjänsteutbud här på vår webbplats på engelska. Kontakta oss gärna via kontaktformuläret till vänster eller direkt till diegelmann@cometis.de eller tel.+49 611 20 58 55 18. Vi ger er gärna råd individuellt om hur ni bäst planerar er investor roadshow eller non-deal roadshow. Kontakta oss så kan vi förbättra era IR-resultat tillsammans.

PS. Om ni är intresserade av relationer med finansiella medier har vi även den typen av tjänster.